Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

THỰC ĐƠN THÁNG 11/2019

 
11/2019        
           
      Tuần 10     
NGÀY 04/11-8/11/2019
           
THỨ  SÁNG 9h TRƯA XẾ
CANH MẶN TRÁNG MIỆNG
Hai  Không tổ chức  Canh súp
thịt bằm 
     Gà kho xả            Không       Bánh canh tôm
           trứng cút 
Ba  Không tổ chức    Canh chua tôm       Cá diêu hồng
     chiên sốt cà 
       Sữa chua         Cháo thịt bằm
      củ cải nấm rơm
Tư  Không tổ chức    Canh cải ngọt
        nấu thịt 
  Thịt bò sốt nấm
        cà chua 
          Không     Nui dinh dưỡng
       nấu tôm thịt 
Năm  Không tổ chức      Canh chua tôm    Cá basa chiên sả        Sữa chua         Bún gạo nấu
        nấm rơm cải
        đỏ thịt bằm
Sáu  Không tổ chức      Canh bí đỏ
       thịt bằm 
  Thịt kho thơm
     trứng cút
          Không Bánh ngọt- sữa tươi Nuti 
 
 
             
      Tuần 11      
NGÀY 11/11-15/11/2019  
             
THỨ  SÁNG 9h TRƯA XẾ  
CANH MẶN TRÁNG MIỆNG  
Hai  Không tổ chức  Canh cải thìa
thịt bằm
    Bò xào rau củ            Không        Cháo hải sản  
Ba  ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẠI HỘI CHI BỘ  
Tư  Không tổ chức       Canh bí xanh
        nấu tôm 
Cá diêu hồng số cà         Không           Bún rêu  
Năm  Không tổ chức    Canh chua cá lóc   Gà ram chua ngọt        Sữa chua         Súp trứng thịt   
Sáu  Không tổ chức     Canh rau đủ loại
         nấu thịt 
Thịt kho thơm xúc xích            không  Bánh ngọt- sữa tươi Nuti   
             
 
           
      Tuần 12     
NGÀY 18/11-22/11/2019
           
THỨ  SÁNG 9h TRƯA XẾ
CANH MẶN TRÁNG MIỆNG
Hai  Không tổ chức  Canh bầu 
thịt bằm
   Cá Ba sa chiên sả         Không          Bún bò huế
Ba  Không tổ chức  Canh chua cá diêu      hồng  Thịt kho xúc xích chả lụa nước dừa tươi      Sữa chua  Bún miếng nấu tôm thịt 
Tư  Không tổ chức  NGHỈ LỄ 20/11 NGHỈ LỄ 20/11 NGHỈ LỄ 20/11 NGHỈ LỄ 20/11
Năm  Không tổ chức  Canh Tầng ô nấu tôm thịt  Chả cá chiên Sốt      cà chua       Sữa chua  Mì nấu chả lụa tthịt bằm 
Sáu  Không tổ chức      Canh chua tôm      Gà kho xả        Không Bánh ngọt- sữa tươi Nuti 
           
      Tuần 4     
NGÀY 25/11-29/10/2019
           
THỨ  SÁNG 9h TRƯA XẾ
CANH MẶN TRÁNG MIỆNG
Hai  Không tổ chức         Canh súp         Gà ram
     chua ngọt   
        Không       Cháo Bí đỏ thịt bò 
Ba  Không tổ chức      Canh chua tôm   Thịt kho xúc xích
     chả lụa
     nước dừa tươi
       Sữa chua         Nui dinh dưỡng
         tôm thịt 
  Không tổ chức   Canh bí xanh tôm thịt     Cá diêu hồng
      kho sốt cà
        Không       Bò kho bánh mì 
Năm  Không tổ chức      Canh chua cá
      diêu hồng
 Thịt chiên trứng        Sữa chua         Bánh canh chà
      lụa trứng cút
Sáu  Không tổ chức  Canh khoai mỡ        tôm thịt     Gà kho xả         Không  Bánh ngọt-
 sữa tươi Nuti 
           
                         P.HT
           
           
        NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 
 
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Gấm Nguồn: Chuyên môn