Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động NH 2023-2024

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động NH 2023-2024
Ngày 14/10/2023 Trường MG Phước Vĩnh Đông kết hợp với CĐCS MG Phước Vĩnh Đông tổ chức Hội nghị CB, viên chức và người lao động. Qua Hội nghị được tập thể thống nhất các quy chế, các chỉ tiêu cần thực hiện trong năm học 2023-2024.
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường Mg Phước Vĩnh Đông