Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Thông báo tuyển sinh trẻ lớp lá năm học 2024-2025

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  332 /TB-MGPVĐ Phước Vĩnh Đông, ngày 11 tháng 6 năm 2024
  
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh trẻ lớp lá vào Trường mẫu giáo Phước Vĩnh Đông
Năm học 2024-2025

 
Căn cứ vào Kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về việc kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;
Căn cứ vào kế hoạch số 327/KH-MGPVĐ ngày 10/6/2024 của Trường MG Phước Vĩnh Đông Kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2024-2025;
Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông thông báo về việc tuyển sinh trẻ mẫu giáo lớp lá năm học 2024-2025 như sau:
  1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh.
- Trẻ 5 tuổi (trẻ sinh năm 2019): tất cả trẻ thường trú tại xã Phước Vĩnh Đông.
2. Thời gian đăng ký trực tuyến:
- Từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 28/6/2024.
  1. Hình thức tuyển:
- Tuyển sinh trực tuyến qua địa chỉ https://tuyensinh.longan.edu.vn
- Các bước thực hiện
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://tuyensinh.longan.edu.vn
Bước 2: Bấm vào dấu  chọn “Đăng ký tuyển sinh”
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin, bấm vào nút “Tra cứu”
Bước 4: Bấm vào nút “Đăng ký mới”
Bước 5: Nhập đầy đủ các thông tin
Bước 6: Vào “Thông tin trường đăng ký” mục “Trường nguyện vọng”
chọn tên trường là “Trường MG Phước Vĩnh Đông”.
Tải các tệp ảnh đính kèm gồm (giấy khai sinh, xác nhận thông tin về cư trú có mã định danh của trẻ, bảo hiểm y tế).
Bước 7: Sau đó bấm “Đăng ký mới” để hoàn thành.
* Lưu ý: Phụ huynh có nhu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại sau: Cô Yến (0974.443.917); cô Hiền (0908.857.395); cô Duyên (0339.544.070).
4. Hồ sơ nhập học gồm:
- Phụ huynh đến trường thực hiện hồ sơ nhập học trực tiếp cho trẻ gồm:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu trên hệ thống phần mềm tuyển sinh;
+ Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ (mẫu của trường);
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ (photo);
+ Giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07).
- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên (nếu có): Hộ nghèo, cận nghèo, kế hoạch hóa gia đình, khuyết tật (nếu có). 
                   Nhận được thông báo này rất mong quý phụ huynh quan tâm đăng ký nhập học cho trẻ đúng thời gian quy định.
         Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:                                                                                   
- UBND xã;
- Phát thanh xã;
- Trang web của trường;
- Lưu: VT./.
                                                                                                    
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Võ Thị Thắm
         
 
 
 
 
 
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông