Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Tháng hành động về ATTP năm 2022

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
       
   

TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số :  145/KH-MGPVĐ           Phước Vĩnh Đông , ngày18 tháng 4 năm 2022
 

KẾ HOẠCH

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 07/4/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành huyện về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)” năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 650/KH-PGD-ĐT ngày 18/4/2022 của Phóng giáo dục và đào tạo cần giuộc về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)” năm 2022;
Trường mẫu giáo Phước Vĩnh Đông xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, cụ thể như sau:
I. Mục tiêu
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực về các vấn đề liên quan đến ATTP.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chất lượng sản phẩm, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng tới các bậc PHHS và cộng đồng về những vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm lây qua thực phẩm do sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không an toàn, thực phẩm kém chất lượng gây ngộ độc ảnh hưởng cho sức khỏe mọi người.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát khâu nhập thực phẩm tại nhà trường; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
- Triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về ATTP trong trường học.
II. Thời gian và phạm vi triển khai
- Thời gian: Từ 20/4/2022 đến 20/5/2022.
- Phạm vi triển khai: Tuyên truyền tới đoàn thể CBGV-NV và các bậc phụ huynh học sinh trường mẫu giáo Phước Vĩnh Đông.

III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Tổ chức triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm”

Căn cứ vào thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn để lựa chọn các hoạt động triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 phù hợp tại đơn vị.

2. Công tác truyền thông

Triển khai Công văn số 12/KH-BCĐ ngày 07/4/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành huyện về việc triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 đến toàn thể CBQL-GV-NV, cha mẹ học sinh và học sinh của đơn vị;

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP;

Treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 tại các cơ sở giáo dục;

Tham gia lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 ở địa phương;

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về ATTP bằng nhiều hình thức như: hệ thống website của trường, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ATTP tại các góc tuyên truyền của lớp, của nhà trường, nói chuyện chuyên đề, họp tổ, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBQL-GV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh lựa chọn, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; nói không với thực phẩm trôi nổi trên thị trường, tránh mua những sản phẩm không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và thời hạn sử dụng;

Quản lý và thực hiện có hiệu quả việc tổ chức bếp ăn trong nhà trường như: đảm bảo 100% CBQL-GV-NV được khám sức khỏe đầy đủ; hợp đồng mua thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc, thực hiện lưu và hủy mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng qui định, đảm bảo bếp ăn thực hiện theo qui trình bếp một chiều; bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở giáo dục, vệ sinh cá nhân, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, cách tổ chức ăn tại đơn vị;

Chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học, tăng cường các hoạt động vệ sinh để phòng, chống các bệnh; thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường, phát quang bụi rậm sạch sẽ; quy hoạch, sắp xếp tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại bếp ăn tập thể của trường để chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm không đảm bảo ATTP trong các cơ sở giáo dục.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Đối với nhà trường.
- Ban giám hiệu xây dựng Kế hoạch về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 tới toàn bộ CBGV-NV và các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường theo đúng kế hoạch.
2. Đối với giáo viên.
- Tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm hằng ngày cho trẻ.
- Thường xuyên trao đổi với các bậc phụ hunh học sinh về tầm quan trong của thực phẩm đối với sức khỏe con người.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, ATTPcho trẻ tại gia đình và phối hợp với nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh đảm bảo ATTP.
- Giáo dục cho trẻ có thói quen vệ sinh trong ăn uống thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường như: lao động tự phục vụ, giữ vệ sinh trường-lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học.
- Tuyên truyền rửa sạch bàn tay bằng xà phòng/dung dịch sát khuẩn trước và sau khi ăn.
- Không nói to cười đùa trong khi ăn, hạn chế di chuyển trong phòng ăn.
- Giữa khoảng cách an toàn đối với người ngồi cùng bàn ăn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 của trường MG Phước Vĩnh Đông. Đề nghị CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện kế hoạch tuyền truyền nội dung theo đúng kế hoạch./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
           Nguyễn Thị Hồng Gấm

 
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Gấm