Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Quang cảnh nhà trường

 Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông có 2 điểm được xây dựng gần khu trung tâm các ấp Thạnh Trung và ấp Vĩnh Thạnh xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với tổng diện tích: 6338 m2 thuận tiện cho việc đi lại, người dân ở đây chủ yếu làm nghề nông: nuôi tôm, đánh bắt thủy sản. Kinh tế hộ gia đình rất khó khăn chủ yếu lệ thuộc vào thời tiết, mùa vụ, giá cả thị trường nên đời sống của bà con rất chật vật. Trong những năm gần đây, khu công nghiệp Long Hậu, Tân Kim phát triển người dân ở xã cũng di chuyển đến đó để làm công nhân cải thiện cuộc sống.
Trường được thành lập từ năm 2003 với tên là trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông theo quyết định số: 1677/QĐ.UBND huyện Cần Giuộc, ngày 03 tháng 10 năm 2003. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quyết định số: 79/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012.
Năm học 2017-2018 trường có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 23 người; có 6 lớp/ 205 trẻ.