Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024
Năm học 2023-2024 Trường Mg Phước Vĩnh Đông tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường với 11 giá viên tham gia dự thi. kết quả có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ban và 04 giải khuyến khích.
Giải I: Nguyễn Thị Duyên
Giải II: Nguyễn Thị Thu Hằng- Giã Thị Mỹ Linh
Giải III: Nguyễn Thị Ánh Ngọc- Hồ Thị Hiền- Phạm Thị Hồng Thủy- Nguyễn Thị Yến Nhi
Giải khuyến khích: Huỳn Thị Cẩm Tiên- Châu Thị Kim Nguyên- Nguyễn Thị Đức Hiền- Đặng Thị Huỳnh Anh
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông