Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Tuyển sinh trẻ 3 tuổi (sinh năm 2019), trẻ 4 tuổi (sinh năm 2018)- MG Phước Vĩnh Đông

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh trẻ 3 tuổi, 4 tuổi tuổi năm học 2022-2023 - Trường MG Phước Vĩnh Đông
1. Đối tượng tuyển sinh: 
+ Trẻ 4 tuổi (trẻ sinh năm 2018): 60 trẻ.
- Điểm chính: 30 trẻ.
- Điểm Vĩnh Thạnh: 30 trẻ.
+ Trẻ 3 tuổi: 25 trẻ (học tại điểm chính)
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 16/8/2022 đến hết ngày 18/8/2022.
3. Phụ huynh đăng ký vào đường link  https://longan.tsdc.vnedu.vn  
Video hỗ trợ hướng dẫn dăng ký: https://youtube.com/watch?v=Uvs4Ir_qm9c&feature=share
- Phụ huynh có nhu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại sau: Cô Gấm (0907.897.287); cô Linh (0933.762.827); cô Hương (0946.784.894).
4. Hồ sơ nhập học gồm:
+ Đơn xin vào học lớp mẫu giáo (mẫu của trường);
+ Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ (mẫu của trường);
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ (photo);
+ Giấy xác nhận mã định danh cá nhân của trẻ.
+ Bản sao sổ hộ khẩu ( hoặc giấy xác nhận hộ khẩu của Công an xã)
- Các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên (nếu có). 
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông