Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2022-2023

Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2022-2023
Ngày 14/10/2022 Trường MG Phước Vĩnh Đông tổ chức thành công HN CBVC năm học 2022-2023, tập thể cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông