Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Đại hội Công Đoàn MG PVĐ lần VI NK 2023-2028

Đại hội CĐCS  MG PVĐ lần VI NK 2023-2028
Ngày 10/12/2022 CĐCS MG PVVĐ đã tổ chức thành công Đại hội CĐCS  MG PVĐ lần VI NK 2023-2028 với Ban chấp hành gồm 3 thành viên:
1. Giã Thị Mỹ Linh- CT.CĐCS
2. Cao Thị Diễm Hương- PCT.CĐCS
3. Đoàn Thị Thúy Hằng- UV
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông